Gayrimenkul Hukuku

Gayri menkul ile ilgili baktığımız davalar

 • Tapu iptali ve tescil davaları
 • Şuf'a davaları 
 • Men'i müdahale davaları
 • Ecri misil davaları
 • Muvazaa nedeni ile tapu iptal davaları
 • Geçit hakkı davaları 
 • Tespit davaları
 • İzale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları)
 • Menkul yada gayri menkul kira sözleşmesinden doğan davalar
 • Diğer taşınmaz hukuku davaları.
 • Arsa, Arazi Tapu Tescil İşlemleri, finansal kiralama sözleşmeleri, satın alma, satım sözleşmeleri, gayrimenkulün tüm düzenlemelere göre tetkiki, devlet ve devlet kurumları nezdinde gerekli tüm prosedürlerin yürütülmesi ve gayrimenkul hukukuna ilişkin davalar, alanında uzman hukukçular tarafından takip edilmektedir.