İş Hukuku

İş mahkemeleri nezdinde iş hukukundan doğan davalar;

  • İş hukukundan doğan davalar (işçi alacakları ; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, fazla mesai gibi alacak temelli davalar)
  • Hizmet tespiti davaları
  • İşe iade davaları
  • İşçi - iş veren arasında kaynaklanan hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.