Miras Hukuku

Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar; İzmirde miras Avukatı olarak ;

  • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)'nın alınması
  • Miras sözleşmeleri
  • İzale-i şuyu davaları
  • Vasiyetnameler
  • Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar
  • Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
  • Mirasçılık belgesi'nin iptali davaları 
  • Miras ile ilgili iade davaları 
  • Miras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.