Blog | Sayfa 2

Ölüm Tazminatı10.10.2017

İŞÇİ veya İŞVERENİN ÖLÜMÜ DURUMUNDA ÖLÜM TAZMİNATI İş Hukukunda bir işçinin ölmesi veya bir işverenin ölmesi halinde hukuki ilişkilerin ne olacağı ve ölen işçinin yakınlarının haklarını neler olacağı ve yine ölen işverenin işçilerinin durumlarının ne olacağı hususlarında bilgi aktaracağız. İşçinin ölmesi veya işverenin ölmesi hususları İş Kanunu’nda değil Türk Borçlar…

Ayrıntılar

Boşanma Davası Hakkında Önemli İpuçları10.10.2017

BOŞANMA DAVASI HAKKINDA İPUÇLARI ÖNEMLİ BİLGİLER 1) Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. 2 ) Aleyhinize açılan boşanma davası dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi verip delillerinizi göstermediğiniz takdirde bir…

Ayrıntılar

MADEN BÖLGESİ MADEN RUHSATLARI YENİ DÜZENLEME29.07.2017

MADEN BÖLGESİ UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar               Amaç ve Kapsam Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı şunlardır; a)Birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında yapılan üretim, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı…

Ayrıntılar

2017 VERGİ AFFI 06.05.2017

HANGİ ALACAKLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA? Teklifle yapılandırılan borçlar şöyle: Maliye Bakanlığınca tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren, 31 Mart 2017 tarihi de dahil bundan önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (gelir ve kurumlar…

Ayrıntılar

Darbe Girişimi Suç Ve Cezaları20.04.2017

Darbe Girişimi Suç ve Cezalası Darbe Girişimi Suçlu Darbe girişimi suçları kanun maddesinde düzenlenmemiş olup Türk Ceza Kanunu’ nda beşinci bölümde yer alan 8 maddede çeşitli suç tiplerine göre düzenlenmiştir.  Bu kapsamda ceza hukuku bakımından darbe girişimi suçları ile ilgili Türk Ceza Kanunu’ nda mevcut olan düzenlemeleri hukuki olarak ceza kanunu…

Ayrıntılar

İL VE İLÇELERE GÖRE REFERANDUM OY ORANLARI VE SONUÇLARI17.04.2017

Türkiye geneli oy oranları. İl ve ilçelere göre hazırlanmıştır. http://secim.sondakika.com/2017/referandum/

Ayrıntılar

KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE BANKANIN SORUMLULUĞU14.04.2017

Yargıtay, uzun zamandır süren 'karşılıksız çek' davasında emsal niteliği taşıyacak bir kararaverdi. ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKTI Davaya konu olay şöyle gelişti. İzmir'de deri sektöründe faaliyet gösteren Sepiciler Holding, 2005 yılında İstanbul'da deri işleri yapan bir şirketten 1 milyon TL'lik bir sipariş aldı. Siparişi yapan şirketin parayı çekle ödeyeceğini belirtmesi üzerine holding…

Ayrıntılar

Çalışanların İşveren aracılığı ile otomatik emeklilik sistemine dahil edilmesi15.02.2017

​ ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 1/1/2017 No : 2017/9721 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/3/2001 No : 4632 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 2/1/2017 No : 29936 Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 5 Cilt : 58 Amaç MADDE 1-…

Ayrıntılar

EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI08.02.2017

​ 1 – AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1 – Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9 uncu maddesine göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında çalıştıran, işveren ve sigortalılara yönelik…

Ayrıntılar

İzmir ve Ege bölgesinde Trafik Kazası Sonrası Araç Değer Kaybı davaları19.12.2016

  İzmir de Araç Değer Kaybı Davası Kasko şirketleri araç değer kaybını karşılamadıkları için, araç değer kaybı davası karşı tarafa ( kazaya sebebiyet veren kişiye ) açılmaktadır.  Aracın değer kaybının tespitine yönelik  araç değer kaybı davası açılır. Bu davanın hukuki olarak dayanağı Borçlar Kanunu’nun 122. Maddesidir. Bu maddeye göre karşı…

Ayrıntılar

İş Kazası Olayında İzlenecek Yol Rehberi09.12.2016

​                                              İŞ KAZASI REHBERİ   İŞ KAZASI GERÇEKLEŞTİĞİNDE İŞÇİ VE İŞVEREN NELER YAPMALIDIR ? İş kazaları, istenmeyen olaylardır. Bu nedenle bir çok kişi, iş kazası anında ne yapacağını…

Ayrıntılar

Madencilik Faaliyetlerinde İzinler Ve Beyan Usulü08.12.2016

​ Madencilik Faaliyetlerinde Beyan Usulü   Teknik elemanlar sadece ihtisas sahibi oldukları konularda beyanda bulunabilirler ve beyanları ile sorumludurlar. Ruhsat sahipleri ise teknik konular dışındaki tüm beyanlardan sorumludurlar. Beyanlardaki hata ve noksanlıklar, idarenin tespiti ve sorumluların uyarılmasından itibaren iki ay içerisinde düzeltilir. Bu sürede gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde 20.000 TL…

Ayrıntılar