Arabuluculuk

09.11.2017
Arabuluculuk

Arabulucu  Arabuluculuk Tasarısı

Mediasyon(arabuluculuk), Alternatif Uyuşmazlık Çözümü yöntemlerinden biri ve en çok kullanılanıdır, kısaca “mahkeme dışı uyuşmazlık çözümü” olarak adlandırılabilir.
Bir hukukçu veya başka bir meslekten olan özel eğitim almış mediatörün, anlaşmazlık konusunda tarafların yerine karar verme yetkisi yoktur ve tarafları bir anlaşmaya varmaya zorlayamaz. Bu amaçla hazırlanan Kanun Tasarısı, sadece tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri işlerden kaynaklanan hukuk uyuşmazlıklarında ihtiyari olarak uygulanacaktır.
Bu tasarıya göre, mediatörler belirli bir eğitimden geçirilecek ve Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir sicile kayıtlı olacaklardır. Mediasyon(arabuluculuk), mahkeme öncesi veya mahkeme sürecinde kullanılabilir. Tasarıda mediasyon(arabuluculuk) sonucu yapılacak anlaşmaların ilam niteliğinde olduğu belirtilmiştir.
Mediation is one of the methods of Alternative Dispute Resolutions. It can also be defined as “dispute resolution without a court ruling”. Mediator has no authority of deciding on behalf of the parties and he or she does not force the parties to reach an agreement. Mediation can be both used before the court process or during the court process.
According to the draft bill of using mediation at law disputes, mediation may only be used voluntary for the disputes that the parties can dispose liberaly. This method may be used both before the court process or during the court process. Mediation agreements are stated equal to court decisions. This situation has given rise to arguments.

www.delerhukuk.com

www.izmirarabuluculukmerkezi.com

Tümü