Şirketler İçin Arabuluculuk

29.11.2017
Şirketler İçin Arabuluculuk
İzmir’de Şirketler İçin Arabuluculuk
İzmir’de kurumsal çalışan birçok şirket dava yolundansa daha ekonomik ve sonuç odaklı olan arabuluculuk yöntemi ile çalışmaya başladı. Hızlı ve ekonomik çözüm sağlayan arabuluculuk sistemi için daha detaylı bilgi ve başvuruyu www.izmirarabulucukmerkezi.com dan sağlayabilirsiniz.
Arabulucuya gitmenin Dava veya Tahkim e Göre Avantajları
Her şeyden evvel hızlı ve ekonomik bir yöntemdir. İzmir’de Avukat ve Arabulucu olarak hizmet veren Aylin DELER” birçok şirket artık sorunlarını arabulucu kanalıyla hızlı ve ekonomik olarak çözüyor “dedi.
  1. Dava ya da tahkim usullerinde  görülen harç, masraf, vergi gibi yüksek masraflardan  muaf olur, ekonomiktir.
  2. Arabuluculukta, usul veya delil kurallarına bağlı olunmadığı için, resmi prosedürler söz konusu değildir. Bir saat ile bir haftalık sürelerde bir çözüme ulaşmak mümkündür. Bu sebeple uyuşmazlıkta hızlı ve ekonomik çözüm sağlar.
  3. Çatışmanın dostane çözüm yöntemi kullanılarak çözülmesi ile ticari ilişkilerin devam ettirilebilmesini sağlar.
  4. Know-how ve ticari sırları “gizlilik ilkesi” nedeniyle teminat altına alır. Arabuluculuk sürecinde ileri sürülen görüşler, önerilen teklifler, sunulan belgeler, ikrarlar ve kabuller gizlidir ve hiç kimse ile paylaşılamaz. Tarafların bu süreç için hazırlayıp sundukları bilgi ve belgeler, tüm katılımcılar için sıkı surette gizliliğe tabidir. İleride olası bir mahkeme sürecinde delil olarak ileri sürülemeyeceği gibi taraflar arabulucudan tanıklık etmesini de isteyemezler. Bu sayede taraflar korkusuzca ve özgürce fikirlerini ortaya koyarak ortak bir çözüm arayabilirler.
  5. Çözüm kararlarını, tarafların kendilerine en uygun şekliyle bir hakim kararı olmaksızın kendilerinin verebilmesi taraflar için kabul edilebilir esnek çözüm yolları sağlar
  6. Süreç sonunda mutabık kalınarak alınan kararların “ilgili mahkemeden icra edilebilirlik şerhi”  alınarak, bir mahkeme kararı gibi bağlayıcı ve zorlayıcı hale getirilebilir
  7. Yabancı sermayeli şirketlerin de (yabancılık unsuru sebebiyle) yararlanabilmesine olanak tanır
  8. Tarafların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen iradi bir müessesedir. Taraflar veya taraflardan biri görüşmelere devam etmek istemez ise; arabuluculuk sona erse de, tarafların diğer hukuki yollara başvurma hakları daima saklıdır. Arabuluculukta sürecin kontrolü taraflarda olup, sadece tarafların onayladıkları konularda anlaşma yapılır. Taraflar arabuluculuktan her an vazgeçebileceği gibi, istemedikleri bir anlaşmayı imzalamaya zorlanamaz.
Tümü