İş Kazası Olmaması DurumundaTeşvik Primi

07.02.2018
İş Kazası Olmaması DurumundaTeşvik Primi

İş Kazası Yaşanmayan İşyerine Teşvik

Bu düzenleme 6645 sayılı Kanun ile 2015 Nisan ayında getirilmişti ve söz konusu kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Ek 4 üncü madde eklenmişti. Bu düzenleme ile eğer ki işveren olarak işyerinizde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alıyorsanız ve iş kazası olmuyorsa daha az prim ödemeniz mümkün.

Az Prim Ödeme Şartları Nelerdir?
 

1- Çok tehlikeli sınıfta olmak gerek. Öncelikle prim indiriminden sadece çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabiliyor. Yani teşvik uygulaması maden, inşaat gibi sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için geçerli. Buna karşın tehlikeli veya az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (örneğin büro işyerlerinde) söz konusu teşvik uygulanamıyor.

2- 10 kişiden fazla çalışan olmalı.Yani 10 ve daha az çalışanı bulunan işyerleri çok tehlikeli grupta olsalar dahi bu teşvikten faydalanamıyor. Ayrıca çalışan sayısının tespitinde, Türkiye genelinde birden fazla işyeri bulunan işverenin toplam çalışan sayısı esas alınıyor. Yani işverenin birden fazla şubesi varsa bu şubelerdeki işçi sayısı toplanarak (şayet 10 işçi sınırı aşılırsa) teşvikten faydalanılıyor.

3- Teşvikten faydalanmak için son şart ise işyerinde üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi. Şayet işyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir kaza meydana gelmişse prim indiriminden faydalanmak için üç yıl beklenilmesi gerekiyor. Şayet işyerinde üç yıl boyunca ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemişse teşvik bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle uygulanıyor.

Örneğin; üç yıllık iş kazası meydana gelmeme şartı 2016 Mayıs ayında doldurulmuşsa 2017 Ocak ayından itibaren teşvikten faydalanmak mümkün oluyor. Bu sebeple önümüzdeki 2017 Ocak ayı iş kazası teşvikinden yararlanmaya başlamak adına önem arzediyor. Ayrıca yeni kurulan işyerlerinde teşvikten faydalanabilmek için en az üç yıl beklenilmesi gerekiyor. Buna göre 2016 yılı içinde kurulan bir işyeri en erken 2020 Ocak’tan itibaren bu teşvikten faydalanabilecek.

Prim Teşviki Ne Kadar?

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre, işverenler işçilerine ödedikleri ücret üzerinden işsizlik sigortası primi ödüyorlar. Mevcut uygulamada brüt ücret üzerinden %3 oranında işsizlik sigortası söz konusu. Bu oranın %2’si işveren %1’i ise sigortalı payı. Yani asgari ücretli bir çalışan için 2016 yılında işverenin katlandığı işsizlik sigortası primi yaklaşık 33 TL. Teşvik uygulamasına göre, çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10’dan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içerisinde iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak üç yıl süreyle %1 olarak uygulanacak.

Örneğin; asgari ücret ödenen 100 çalışanı olan bir işyeri iş kazası teşvikinden faydalanıyorsa 2016 yılı için aylık yaklaşık 1.650 TL daha az prim ödemesi söz konusu. Yıllık teşvik tutarı ise yaklaşık 20 bin TL’yi bulmakta. Hemen belirtelim ki söz konusu teşvik tutarı 2017 yılında asgari ücretin değişmesiyle artacak.

Kaza Olursa Teşvik Biter
Şayet prim indiriminden faydalanan bir işyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelirse takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son veriliyor. İşverenler öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri halinde bu teşvikten yeniden yararlanmaya başlıyorlar.

Anahtar kelime ; İzmir Avukat Tazminat Teşvik Dava İş Hukuku

Tümü