İŞTEN ÇIKARILAN ÇALIŞAN ARABULUCUYA GİTMELİDİR.

10.12.2019
İŞTEN ÇIKARILAN ÇALIŞAN ARABULUCUYA GİTMELİDİR.

İş güvencesine sahip çalışanın iş sözleşmeleri ancak İş Kanunu’nda sayılan  nedenler den birinin olması halinde feshedilebilir.

Geçerli neden yoksa işverenin uyguladığı fesih geçersiz kabul edilir ve çalışan işe iade hakkı kazanır.

İşverenin çalışanı eski işine aynı şartlarla başlatmaması halindeyse, diğer tazminat haklarına ek olarak iş güvencesi tazminatı ödemesi gerekir.

http://www.delerhukuk.com

Bu nedenle geçerli nedenlerin neler olduğunun belirlenmesi çok önemlidir.

Kanun geçerli nedenleri, işçiden veya işletmeden kaynaklanan nedenler olmak üzere ikiye ayırıyor. İşçiden kaynaklanan nedenleri de işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler şeklindedir.

 

İşçinin hangi davranışlarının geçerli fesih nedeni oluşturduğunu somut olarak saymıyor ve gerekçesinde işin normal şekilde yürütümünü engelleyen ve işyerinde bulunması gereken uyumu olumsuz etkileyen davranışlar şeklinde genel bir tanım yapıyor.

Tümü