Madencilik

Madenlerle İlgili Yeni Düzenlemeler 201716.11.2017

Maden Ocaklarında Yeni Düzenlemeler 2017 Maden Ocaklarında Yeni Düzenlemeler yolda. Özellikle son yıllarda artan iş kazaları ve denetim eksikliklerinden sonra birtakım yeni kararlar alındı. Madenler Risk Gruplarına Göre Üç e Ayrıldı. Madenler Risk Gruplarına Göre Üç e Ayrılıyor.Yer altı kömür ocakları kırmızı grupta ve yılda bir olan denetim sıklığı üç…

Ayrıntılar

Madencilik Faaliyetlerinde İzinler Ve Beyan Usulü08.12.2016

​ Madencilik Faaliyetlerinde Beyan Usulü   Teknik elemanlar sadece ihtisas sahibi oldukları konularda beyanda bulunabilirler ve beyanları ile sorumludurlar. Ruhsat sahipleri ise teknik konular dışındaki tüm beyanlardan sorumludurlar. Beyanlardaki hata ve noksanlıklar, idarenin tespiti ve sorumluların uyarılmasından itibaren iki ay içerisinde düzeltilir. Bu sürede gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde 20.000 TL…

Ayrıntılar

Madencilik Ruhsat Bedeli Ve Diğer Yaptırımlar08.12.2016

Maden Ruhsat Bedeli Yürürlükteki ruhsatlar  her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur. İşletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat…

Ayrıntılar