Yargıtay Kararları

İş Kazası Tazminat Dava28.11.2016

İş Kazası – Maddi Manevi Tazminat Davası  T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2014/11828 KARAR NO: 2014/17436 Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, yetkisizliğine karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde…

Ayrıntılar

KIDEM TAZMİNATINDA EŞİN KATILMA ALACAĞI VARDIR (BOŞANMA)28.11.2016

T.C.  YARGITAY  8. HUKUK DAİRESİ E. 2015/1569  K. 2016/7206  T. 19.4.2016 * EŞİN 1.1.2002 TARİHİNDEN MAL REJİMİNİN SONA ERDİĞİ BOŞANMA TARİHİNE KADAR DAVALIYA ÖDENEN KIDEM TAZMİINATINDA KATILMA ALACAĞI OLDUĞU(İlgili Kurumdan Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarih İtibariyle Davalı Eşin Kıdem Tazminatı Hakedip Etmediği Sorulup Belirlenmesi Kıdem Tazminatının Belirtilen Tarihte Ödenmesi Mümkün…

Ayrıntılar