Duyuru Ve Güncel

İŞTEN ÇIKARILAN ÇALIŞAN ARABULUCUYA GİTMELİDİR.10.12.2019

İş güvencesine sahip çalışanın iş sözleşmeleri ancak İş Kanunu’nda sayılan  nedenler den birinin olması halinde feshedilebilir. Geçerli neden yoksa işverenin uyguladığı fesih geçersiz kabul edilir ve çalışan işe iade hakkı kazanır. İşverenin çalışanı eski işine aynı şartlarla başlatmaması halindeyse, diğer tazminat haklarına ek olarak iş güvencesi tazminatı ödemesi gerekir. http://www.delerhukuk.com…

Ayrıntılar

izmir avukat28.02.2018

İzmir Avukat Boşanma Tazminat İşçi Alacak 

Ayrıntılar

Bilirkişiliğe Kabule Ve Başvuru Esaslarına ilişkin Duyuru30.11.2017

BAŞVURU ŞARTLARI:         1-    Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır: a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine…

Ayrıntılar

İzmir Avukat 11.11.2017

İzmir Avukat, izmir arabulucu,  http://www.izmirarabuluculukmerkezi.com izmir boşanma davası izmir tazminat davası izmir avukat sözleşme izmir maden hukuk

Ayrıntılar

Arabuluculuk09.11.2017

​ Arabulucu  Arabuluculuk Tasarısı Mediasyon(arabuluculuk), Alternatif Uyuşmazlık Çözümü yöntemlerinden biri ve en çok kullanılanıdır, kısaca “mahkeme dışı uyuşmazlık çözümü” olarak adlandırılabilir. Bir hukukçu veya başka bir meslekten olan özel eğitim almış mediatörün, anlaşmazlık konusunda tarafların yerine karar verme yetkisi yoktur ve tarafları bir anlaşmaya varmaya zorlayamaz. Bu amaçla hazırlanan Kanun…

Ayrıntılar

Yeni Ev Alınırken Dikkat Edilmesi Gerekenler11.10.2017

​ Yeni Ev Alırken Dikkat Edilecek Hususlar Kentsel dönüşüm rüzgarları esen izmir bölgesinde inşaat firmaları hergün yeni kampanyalar düzenliyor. Bornova, Karşıyaka, izmirin birçok bölgesinde yeni evler ve inşaat projeleri yükselmekte. İzmirde ev almak isteyen bir kişi nelere dikkat etmeli. Ev almak, kentsel dönüşüme girmek, ev tadilati gibi konular ciddi konular olup…

Ayrıntılar

Boşanma Davası Hakkında Önemli İpuçları10.10.2017

BOŞANMA DAVASI HAKKINDA İPUÇLARI ÖNEMLİ BİLGİLER 1) Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. 2 ) Aleyhinize açılan boşanma davası dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi verip delillerinizi göstermediğiniz takdirde bir…

Ayrıntılar

İZMİR ARABULUCU AVUKAT10.10.2017

ARABULUCU KAVRAMI VE ARABULUCULUK NEDİR 07.06.2012 tarihli ve 6352 sayılı Arabuluculuk Kanunu, yönetmeliği ve ilgili etik kuralların 2013 yılı itibariyle yürürlüğe girmesiyle ülkemizde arabuluculuk kurumu yasal, mahkeme hükmü yerine geçen uyuşmazlık çözüm yöntemi niteliğini kazanmıştır.  Teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu…

Ayrıntılar

MADEN BÖLGESİ MADEN RUHSATLARI YENİ DÜZENLEME29.07.2017

MADEN BÖLGESİ UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar               Amaç ve Kapsam Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı şunlardır; a)Birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında yapılan üretim, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı…

Ayrıntılar

2017 VERGİ AFFI 06.05.2017

HANGİ ALACAKLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA? Teklifle yapılandırılan borçlar şöyle: Maliye Bakanlığınca tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren, 31 Mart 2017 tarihi de dahil bundan önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (gelir ve kurumlar…

Ayrıntılar

Darbe Girişimi Suç Ve Cezaları20.04.2017

Darbe Girişimi Suç ve Cezalası Darbe Girişimi Suçlu Darbe girişimi suçları kanun maddesinde düzenlenmemiş olup Türk Ceza Kanunu’ nda beşinci bölümde yer alan 8 maddede çeşitli suç tiplerine göre düzenlenmiştir.  Bu kapsamda ceza hukuku bakımından darbe girişimi suçları ile ilgili Türk Ceza Kanunu’ nda mevcut olan düzenlemeleri hukuki olarak ceza kanunu…

Ayrıntılar

İL VE İLÇELERE GÖRE REFERANDUM OY ORANLARI VE SONUÇLARI17.04.2017

Türkiye geneli oy oranları. İl ve ilçelere göre hazırlanmıştır. http://secim.sondakika.com/2017/referandum/

Ayrıntılar

Son duyurular ve güncel haberler