Bilirkişi Hizmetleri

İzmir ve Balıkesir Adliyesi Ceza Mahkemeleri ve Hukuk Mahkemelerine bağlı olarak, Adli makamlarımızın talebi doğrultusunda yaşanan iş kazalarının nedenleri ve kusurları konularındaki bilirkişilik hizmetimizi, yasa, tüzük ve yönetmeliklerin belirttiği zorunluluklara istinaden hakkaniyet çerçevesinde, bilimsel ve nesnel gerçekleri de dikkate alarak, doğru ve tarafsız bir şekilde bilirkişilik hizmeti sunmaktayız.