Vekaletname

Vekalet Bilgileri

Av. H. Aylin Deler

TC:17215543468

Baro Sicil No:7496

Adalet Mh. 1593/1 Sk. Hademirler İş Mrk. No:63 D:12 Bayraklı.

DAVA İÇİN VEKALETNAMEDEKİ MATBU YETKİLERE EK OLARAK;

  • Ahzu Kabza,
  • Sulh ve İbraya,
  • Davadan ve temyizden feragate,
  • Feragati davayı kabul veya redde,
  • Teminat yatırmaya,
  • Geri almaya,
  • Mal beyanında bulunmaya

Bu yetkilerin tamamını birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere, yetkilerin  bir kısmı ya da tamamı ile başkalarını dahi tevkil, teşrik ve azle.

Gerekenler :

Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir.

Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.

Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.  

LÜTFEN,
Boşanma, tenfiz / tanıma gibi konular için özel vekalet çıkartırken yanınızda en az 2 adet fotoğraf bulundurmayı unutmayınız.